Książka

TOMASZ KOT, DZIWNA KSIĄŻKA O DEPRESJI. ZWYKŁA KSIĄŻKA O ŻYCIU.

ksiazkaNa początku pisałem dla siebie, chciałem podsumować spotka­nie z programem 12 kroków i uporządkować doświadczenie wychodzenia z depresji. W pewnym momencie zrozumiałem, że to może być mój sposób na realizację 12. kroku – opowiedz swoją historię innym cierpiącym. Tak powstała „Dziwna książka o depresji. Zwykła książka o życiu.”

Nie jest to pamiętnik, bo o wielu rzeczach potrzebowałem zapomnieć. Nie wymazać z pamięci, ale zmienić sposób ich postrzegania, zgodzić się z nimi i pozostawić je w miejscu dla nich właściwym – w przeszłości.

Nie stworzyłem też dysertacji o zdrowieniu z depresji, przed­stawiam jedynie mój sposób postrzegania rzeczywistości, przed którą niegdyś uciekałem. Opowiadam o człowieczeństwie, pięknym i ciekawym – dlatego, że nie jest idealne. Opowiadam o odkrywaniu w sobie instrukcji obsługi życia, z którą przychodzimy na świat.

Jest to opis działań, które pomogły mi powrócić do świa­ta z „nieżycia” w depresji. Działań, które stały się programem ćwiczeń Fundacji „Vitriol”.

Czytelniku, może znajdziesz w tej metodzie coś dla siebie, może znajdziesz odbicie twojej nadziei na życie w zadowo­leniu i bywanie szczęśliwym. Być może dasz sobie prawo do realizowania tych pragnień.

Cierpienie spowodowane umiejscowieniem się na marginesie życia zmusiło mnie do poszukiwania nowej drogi. Przerażającej i budzącej lęk swoją nowością. Wcześniej nie wyobrażałem sobie nawet jej istnienia. Trzy lata „nieżycia” w depresji i uzależnieniu od alkoholu, próby odejścia i trudne chwile powrotów do niechcianego świata to czas, kiedy nabierałem gotowości do tego, by zobaczyć, że nie mam nic do stracenia, wybierając jakąkolwiek nową drogę. Niby taki prosty bilans, jeżeli posłużymy się rozumem. Jednocześnie tak niemożliwy do wykorzystania, jeżeli nie zapadnie w świadomość przy pomocy uczuć. To właśnie ten stan gotowości – tak odległy od racjonalnego myślenia – pozwolił mi poddać się fali zdarzeń, które później nastąpiły. Wcześniej eliminowałem ze swojego otoczenia wszystko, co mogło kojarzyć się z życiem, aż dotarło do mnie przekonanie, że właściwie już nie żyję. Znowu przyszła myśl, że nikogo nie można zabić dwa razy i mogłem ruszyć w nową drogę bez lęku przed tym, co na niej się wydarzy. Coś się wtedy narodziło, jednak by tak się stało, coś wcześniej musiało umrzeć.

O AUTORZE

Tomasz Kot urodził się 5 czerwca 1955 roku w Warszawie. Od sześciu lat prowadzi Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi Integracja, a od 2010 roku Fundację na rzecz Życia bez Depresji i Uzależnień Vitriol. W tych organizacjach pozarządowych zajmuje się realizacją programów w zakresie budowy psychiatrii środowiskowej, profilaktyki zdrowia psychicznego, przeciwdziałania stygmatyzacji i wykluczeniu oraz podwójnej diagnozy (depresja i uzależnienie). Jest członkiem Rady do Spraw Zdrowia Psychicznego przy Ministerstwie Zdrowia. Do tego, że zaprasza Państwa do lektury tej książki, upoważniło go nie wykształcenie, tytuł naukowy czy też wcześniejsze publikacje (nie licząc małego tomiku wierszy), ale osobiste trudne doświadczenie depresji i uzależnienia od alkoholu oraz pragnienie odnalezienia nowego miejsca w życiu.

Jak kupić?

Vitriol na Facebooku