O Fundacji

Fundację założyły osoby, którym dobrze znany jest problem depresji i uzależnień.

Powstała ona z potrzeby podzielenia się sposobami na zmianę nastawienia do rzeczywistości , zmianę przekonań i sposobu życia.

Wieloletnie doświadczenie w pracy nad sobą wraz z innymi osobami cierpiącymi psychicznie i uzależnionymi zaowocowało wypracowaniem autorskiego programu wsparcia na bazie programu 12 kroków. Naszym sposobem na życie bez depresji i uzależnień jest posługiwanie się tym, w co zostaliśmy wyposażeni, żeby cieszyć się z życia i bywać szczęśliwymi. Chcemy odkrywać siebie i swoje możliwości.

W naszych celach i sposobach ich realizacji jest zawarta idea wszechstronnej pomocy ludziom z zaburzeniami psychicznymi i uzależnieniami oraz ich rodzinom. Pragniemy zwrócić uwagę na problem osób z podwójną diagnozą (depresja i uzależnienie) oraz pozyskiwać fundusze na opracowywanie metod leczenia i samo leczenie.

V.I.T.R.I.O.L.

Akronim łacińskiej, wieloznacznej, symbolicznej, siedmiowyrazowej (odpowiadającej siedmiu planetom) formuły alchemików, streszczającej ich doktrynę: „Visita interiorem terrae rectificando invenies operae lapidem”, co znaczy: „Znijdź do wnętrzności ziemi; destylując znajdziesz kamień filozoficzny”, akronim często niegdyś używany w związku z procesem transmutacji, tj. przemiany metali zwykłych w szlachetne, przede wszystkim w złoto i srebro.

Z inicjałów tych utworzono wyraz inicjacyjny, vitriol, wyrażający prawo procesu transmutacji lub symbolizujący powrót istoty ludzkiej do jej najintymniejszego jądra, zejście na dno własnej duszy, poszukiwanie jej najtajniejszej treści, aby znaleźć niepodzielne centrum, na którym zbudować by można inną osobowość, nowego człowieka. Wg innej, nieco odmiennej tradycji, tekst łaciński brzmi: „Visita interiora terrae rectificando invenies occultum lapidem”, czyli: „Zbadaj wnętrze Ziemi; destylując odnajdziesz ukryty kamień”. I ten tekst symbolizuje zarówno transmutację alchemiczną, jak i duchową; w duchowej może tu iść o przejście od nieświadomości, niewiedzy i przesądów rozmaitego stopnia do pełnej świadomości bytu (Słownik symboli, Władysław Kopaliński, wydawnictwo „Wiedza Powszechna”).

I właśnie tę świadomość bytu i własnego „ja” chcemy razem z Wami odkrywać po to, aby posługiwać się nią praktycznie w codziennych działaniach, ze zgodą na nasze wybory i na rzeczywistość, która nas otacza.

Vitriol na Facebooku