Nasz program 12 kroków

W zdrowieniu i profilaktyce posługujemy się programem dwunastokrokowym, który od ponad 70 lat pomaga trzeźwieć i zdrowieć alkoholikom. Poprzez swoją uniwersalność jest on z powodzeniem wykorzystywany w poznawaniu przyjaznego i bezpiecznego świata przez dorosłe dzieci alkoholików, współuzależnionych i uzależnionych od substancji oraz zachowań depresyjnych.

Co łączy depresję i uzależnienia?
Naszym zdaniem jest to brak akceptacji otaczającej nas rzeczywistości, co tworzy pragnienie ucieczki od świata oraz zmiany jego obrazu różnymi środkami wpływającymi na świadomość lub przekonaniami, które skutecznie usprawiedliwią naszą izolację.

To bardzo silne pragnienie.

Jak je opisać komuś, kto tego nie przeżył?
Decydując się na zdrowienie z nami, poznasz ludzi, którzy tego doświadczyli. Bardzo często wynikiem depresji jest uzależnienie. Wiemy, co to znaczy, kiedy się staje przed pytaniem, co leczyć pierwsze. Czujemy się nie rozumiani na terapii uzależnień, a na terapii depresji kładzie się cień uzależnienia.

Program dwunastokrokowy jest programem uniwersalnym, bo proponuje sposób na życie, a to właśnie niechęć do życia i szukanie jego sensu poza nim prowadzi do depresji i uzależnień. Tworzymy od 2007 roku program dla osób cierpiących na depresję, prowadząc ćwiczenia stacjonarne i wyjazdowe. Nasza praca jest nakierowana na praktyczne stosowanie założeń programu w życiu. Nie staramy się zwalczać zaburzeń psychicznych lub uzależnień, lecz próbujemy pokazać różnorodność, wartość i piękno życia, po to żeby już więcej nie było pragnienia ucieczki i prób budowania alternatywnych rzeczywistości. Jesteśmy przygotowani do tego, żeby razem z Tobą rozwijać program i pomagać Ci w zdrowieniu.

Nie prowadzimy terapii, nasze działania mają na celu jej wsparcie i utrwalenie motywacji do leczenia.
Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z nami.

Vitriol na Facebooku